Zoonoser – smitta mellan djur och människa

I skolan har vi haft en del föreläsningar om djurhälsa, djurhållning och smittskydd. Något jag tycker är lite extra intressant är dessa zoonosiska sjukdomar. Zoonoser är sjukdomar, infektioner eller smittor som kan smitta från människa till djur, från djur till människa, från människa till människa och från djur till djur. Exempel på zoonoser är ringorm, salmonella och fästingspridda sjukdomar som TBE. En del djur bär omkring på zoonoser och smittar andra men blir själva aldrig sjuka. Till exempel är katter och marsvin vanliga bärare av ringorm. Zoonoser smittar via direkt kontakt, indirekt kontakt, och livsmedel (framför allt av animaliskt ursprung) och har på senare tid blivit vanligare i Sverige beroende på öppnare gränser med ökad handel och turism. Vissa av sjukdomarna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Sedan finns det även epizootiska sjukdomar. En epizooti är en allmänfarlig sjukdom och kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Exempel på epizootier är galna kosjukan, boskapspest och klassisk svinpest. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till en veterinär.

Vissa sjukdomar är både zoonoser och epizootier, till exempel mjältbrand, fågelinfluensan, brucellos och tuberkolos.

I Sverige har vi smittskyddslagen (2004:168) med föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor. Men både zoonoser och epizootier är så pass allvarliga sjukdomar att de fått två egna lagar, zoonoslagen (1999:658) och epizotilagen (1999:657).

Det enklaste sättet att skydda sig mot diverse sjukdomar är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt decinfektionsmdel!

zoonos

Något många inte vet är att det finns föreskrifter från Jordbrusksverket för att förebygga och förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. I 5-6 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, saknr K 12, finns de allmänna hygienreglerna för samtliga anläggningar med djur. I samma förordning (SJVFS 2013:14) 6 § finns även särskilda hygienregler för anläggningar med besöksverksamhet.

Så kika nästa gång du är i en djuraffär eller ett stall, finns det särskilda hygien- och besöksregler uppsatta? Och finns det inte så hänvisa till Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:14), saknummer K 12.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER