Vad är djurvälfärd?

Djurvälfärd handlar om hur våra djur mår och har det. Men det kan vara svårt att veta om ett djur mår dåligt när vi inte kan kommunicera med djuret på samma sätt som med människor.

Den mest kända definitionen av djurvälfärd idag är de De Fem Friheterna från Farm Animal Welfare Council.

  1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
  2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
  4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av, tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
  5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Men det finns även andra definitioner av djurvälfärd.

”Animal welfare is defined as existence in reasonable harmony with the environment, both from an ethological and physiological viewpoint.”Husbandry & Animal Welfare Committee

”Welfare defines the state of an animal as regards its attempts to cope with its environment.”Fraser & Broom, 1990

Precis som en människa kan ett djur må bra fysiskt men inte psykiskt. Det som oftast sker då är att djuret uppvisar ett onormalt beteende. Till exempel en katt som kissar på andra ställen än sin kattlådan vara fullt fysiskt frisk men ändå inte må bra. Den kanske inte trivs, eller vill ha annan sand? En veterinär kommer säga att katten är frisk (vilket den är) men då gäller det att vara medveten om varför katten beter sig så och inte bara avliva den direkt. Katten är inte ”knäpp”, den försöker berätta något för dig.

Vi människor måste bli bättre på att förstå våra djur. Jag hoppas att jag kan hjälpa till med detta när jag blir husdjursvetare!

Ett tecken som visar att djurvälfärden är hög kan vara att djuret utför många av sina naturliga beteenden (tex en katt som tvättar sig eller en hund jagar).
Ett tecken som visar att djurvälfärden är låg kan vara att djuret utför ett stereotypt beteende (tex en häst som biter på krubban).

häst

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER