Metbolismen – protein

Proteinmetabolismen, ämnesomsättningen av proteiner, går ut på att kroppen ska ta hand om de proteiner vi äter Många pratar om proteiner som att alla är likadana, men det finns faktiskt olika typer. Essentiella, icke-essentiella samt glykogena och ketogena. Samtidigt strävar kroppen efter en balans av proteiner och för varje protein som bryts ned byggs ett annat upp. Det kallas för protein turnover. När vi äter proteiner bryts de först ned i magsäcken, vidare till bukspottkörteln och tas till slut upp i tunntarmen via lymfkärl och ut i blodet. Får vi i oss för mycket protein används det som bränsle i kroppen, lagras i musklerna som energireserv men kan även omvandlas till fett. Men att omvandla proteiner till fett kräver mycket energi så det är något kroppen helst undviker.

När kroppen bryter ned protein blir det till ammoniak eftersom protein innehåller mycket kväve. Ammoniak är farligt och därför ombildas det i sin tur till urea i levern (kvävemetabolismen) som utsöndras via njurarna i kisset. Därför är det inte så bra att äta för mycket protein om inte kroppen behöver det, då blir levern och njurarna stressade.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER