Cellandning

Jag har upptäckt att jag lär mig mer när jag bloggar samtidigt. Kanske för att jag verkligen måste tänka på vad jag skriver. Så här kommer ett blogginlägg om cellandningen. Utan den är vi döda.

Alla vet ju att vi behöver äta och andas för att överleva. Men det är egentligen våra celler som äter och andas. Därför kallas det cellandningen och den största delen händer inuti mitokondrien. Cellen behöver energi för att fungera, andas och upprätthålla massvis av funktioner i kroppen. Den form av energi vi äter kallas för kcal (kilokalorier) och den form av energi cellen behöver kallas ATP (adenosintrifosfat). Kroppen är smart så den gör om vår energiform till cellens energiform. 1 kcal = 7 ATP. En glukosmolekyl är så pass energirik att den genererar 32 ATP. Det är en väldigt lång och knepig process men jag ska försöka berätta den kortfattat.

Cellandningen består av fem delar; glykolysen, PDH-komplexet, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering.

Glykolys
1 Glukos blir 2 Pyruvat.
Under reaktionen får vi även 4 ATP och 2 NADH

PDH-Komplex
2 Pyruvat blir 2 AcetylCoa
Under reaktionen får vi även 2 NADH

Citronsyracykel
2 AcetylCoA blir 2 Koldioxid och 2 Oxaloacetat
Under reaktionen får vi även 6 NADH, 2 FADH och 2 ATP

Elektrontransportkedja
I cellmembranet sitter det fyra olika komplex som transporterar elektroner och samtidigt pumpar ut protoner.
Komplex I börjar och dess elektroner förs vidare till komplex II osv.
I varje komplex pumpas det in nya elektroner och i komplex I,III och IV pumpas det även ut protoner. Elektronerna kommer från lite olika ämnen som producerats på vägen hit, t ex NADH och FADH.
1 NADH ger 10 protoner och 1 FADH2 ger 6 protoner

När elektronerna gått igenom alla fyra komplex har de nått sitt mål, ATP-syntaset.

Oxidativ fosforylering
Protonerna blir ATP!
ATP syntaset är det sista steget och ska bilda ATP till cellerna.
Om man tänker sig att det är som ett kugghjul så krävs det 4 protoner för ett varv. Och av ett varv kommer det ut 1 ATP
10 protoner (NADH) ger 2,5 ATP
6 protoner (FADH2) ger 1,5 ATP

Här nedan är en bild på själva elektrontransportkedjan med de fyra olika komplexen. Till höger på bilden är ATP syntaset där den oxidativa fosforyleringen sker. elektrontransport

BERÄKNING CELLANDNINGEN
Från glykolysen:
4 ATP
2 NADH x 2,5 = 5 ATP – 2 ATP (som krävs för en transportprocess in till mitokondrien) = 3 ATP
= 7 ATP

Från PDH-komplexet:
2 NADH x 2,5 = 5 ATP
= 5 ATP

Från citronsyracykeln:
2 ATP
6 NADH x 2,5 = 15 ATP
2 FADH x 1,5 = 3 ATP
= 20 ATP

TOTALT 32 ATP får vi från en glukosmolekyl. Vi kommer också få ut lite vatten koldioxid.
Den totala formeln för cellandningen är: C6H12O6(glykos) + 6 O2 (syre) → 6 H2O (vatten) + 6 CO2 + 32 ATP

Glukos kommer från kolhydrater, sukros (vanligt socker) består av glukos och fruktos.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER