Hur du räknar ut vinstmarginaler

Pålägg (p), marginal (m), vinstmarginal (vm), bruttovinst (bv), försäljningspris (fp), inköpspris (ip)… det finns massor med olika begrepp när man pratar om marginaler. Alla räknar olika och de flesta vet inte ens vad det är dem räknar ut. Det relevanta för mig är vinstmarginalen, som också kallas för bruttovinst. Denna räknas ut exkl. moms. Låt säga att din vara kostar 100 kr i inköpspris(ip) exkl. moms och att du lägger på 50 kr i pålägg(p) när du skall sälja den. Du säljer den alltså för 150 kr exkl. moms(fp), motsvarande butikspris blir 180 kr inkl. moms. Pålägget var 50 kr och för att räkna ut vinstmarginalen tar du 50(p)/150(fp) = 0,333 = 33%

Ofta anger man pålägg i % och då måste man göra om det till kronor för att kunna använda det i kalkylerna.
Det gör man genom att ta procentsatsen gånger inköpspriset. 50 kr som är pålägget i exemplet ovan motsvarar alltså 50% (0,50xip)

Pålägg i kronor (p) = fp-ip
eller
Pålägg i kronor (p) = pålägget i % x ip
Vinstmarginalen i % (vm) = p/fp

Pålägg är ett kalkylbegrepp och marginal är ett resultatbegrepp.

I mitt exempel ovan är alltså pålägget 50%, dvs i detta fall 50 kr. Men vinstmarginalen är 33%.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER