Hjärnans nyckelhormoner

Om nio dagar har jag tenta i fysiologi. Det är nog den roligaste kursen hittills, det är så himla intressant. Speciellt endokrinologi (läran om hormoner). Hormoner produceras lite här och där i kroppen av hormonproducerande körtlar, de kallas för endokrina körtlar, se bild nedan.

kortlar

Många av våra hormoner som styrs av hjärnan. Våra hormoner tillsammans med nervsystemet styr många viktiga funktioner och samordnar biologiska processer i kroppen.I hjärnan styrs det mesta av hypotalamus. Hypotalamus kontrollerar Autonoma Nervsystemet, hypofysen, kroppstemperaturen och reglerar födointag, vattenintag och medvetenhet.

hormones2hormones

Hypotalamus, limbiska systemet och autonoma nervsystemet är konservativa och väldigt likartade hos olika djurslag och även människan. Hypotalamus är överordnat hypofysens framlob, hypofysens mellanlob och hypofysens baklob. Limbiska systemet är minnesfunktioner, känslor och beteende. Autonoma Nervsystemet är den del av vårt nervsystem som inte är viljestyrt, utan sker automatiskt, och aktiveras bland annat av stress och rädsla.

Hypotalamus producerar hormoner som påverkar och kontrollerar framlobshormoner (framblobens egenproducerade hormoner). Hypotalamus producerar också hormoner som transporteras ner till hypofysens baklob där de lagras och frisätts (bakloben producerar inga egna hormoner).

Här nedan kommer en liten sammanfattning av hjärnans nyckelhormoner.

FSH (follikelstimulerande hormon)
Produceras i: hypofysens framlob
Verkar på: testiklar och äggstockar
Funktion: produktion och mognad av spermier och ägg, ökar hibin och östradiol
Regering: stimuleras av GnRH (gonadotropinfrisättande hormon)

LH (lutiniserade hormon)
Producerat i: hypofysens framlob
Verkar på: testiklar och äggstockar
Funktion: sekretion av könshormoner, testosteron och progesteromn
Regering: stimuleras av GnRH (gonadotropinfrisättande hormon)

ACTH (adrenokortikotropt hormon = kortikotropin)
Produceras i: hypofysens framlob
Verkar på: binjurebarken
Funktion: stimulerar sekretion av kortikoider (ett samlingsnamn för steroider som bildas i binjurebarken, ex aldosteron, kortisol)
Reglering: stimuleras av ACTH-RH samt negativ feedback från glukokortiokoider (ex kortisol).

TSH (tyroideastimulerande hormon)

Produceras i: hypofysens framlob
Verkar på: sköldkörteln (thyroidea)
Funktion: stimulerar sekretionen av tyroideahormonerna Trijodtyronin (T3) Tyroxin (T4).
Reglering: stimuleras av TRH, GH-IH samt negativ feedback från Trijodtyronin (T3) Tyroxin (T4).

GH (tillväxt hormon)
Produceras i hypofysens framlob
Verkar på: levern och de flesta vävnader i kroppen
Funktion: stimulerar tillväxt, proteinsyntes, fettnedbrytning och sekretion av insulinliknande tillväxtfaktorer (IGF-1, GH-RH). Ökar frisättningen av fettsyror och glycerol vilket leder till ökad koncentration av glukos i blodet. Har en anabol effekt.
Reglering: Stimuleras av GH-RH, GH-IH samt negativ feedback från IGF-1. Stimuleras även av fysiskt arbete, fasta, stress, proteinrika måltider, låg glukoskoncentration, tyoideahormoner, känshormoner och insulin.

PRL (prolaktin)
Prodceras i: hypofusens framlob
Verkar på: mjölkkörtlarna
Funktion: stimulerar mjölkproduktion efter förlossning
Reklering: stimuleras av TRH, PRL-RH, PRL-IH (dopamin)

Oxytocin
Produceras i: hypotalamus, lagras och frisätts från hypofysens baklob
Verkar på: sinnesceller i glatt muskulatur i livmoder, runt bröstvårtor etc
Funktion: mjölkutdrivning, sammandragande av glatt muskulatur i livmodern, välbefinnande, beröring, massage, mor-unge relationer
Reglering: stimuleras av sensoriska nervimpulser från glatt muskulatur i livmoder, sinnesceller runt bröstvårtorna. Reflektorisk reglering.

ADH (antodiuretiskt hormon = vasopressin)
Produceras i: hypotalamus, lagras och frisätts från hypofysens baklob
Verkar på: njurarna
Funktion: antidiures, dvs reabsorption av vatten i njurarna, i högre
koncentrationer blodtryckshöjande
Reglering: förändrad osmolaritet i extracellulärvätskan, dvs stimuleras/inhiberas av för hög/låg koncentration av Natrium i blodet. Förändrad volym i extracellulärvätskan, dvs stimuleras/inhiberas av för hög/låg blodvolym.

1 Comment
  1. Intressant! Visste inte att kortisol var en hormon. Har alltid fått för mig att det var ett ämne man inte vill ha för mycket eftersom man mår knepigt av för mycket sån.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER