FIP, en komplex virussjukdom för katter

Under senaste veckans föreläsningar inom virologi, en del av mikrobiologin, har jag lärt mig mer djupgående om detta hemska virus.
Många katter bär på något som heter coronavirus (FCoV) och hos vissa katter muteras detta till Felin Infektiös Peritonit (FIP). Coronavirus smittar främst via avföring och sprider sig lätt. FIP finns främst i katterier där det finns många katter med coronavirus på samma yta, det utgör ett stort smittryck. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck och de gräver även ner sin avföring, vilket minskar smittorisken. Så om du tar ett prov hos veterinären och ser att din katt har coronavirus så är det inget konstigt med det. Varför FIP bryter ut hos vissa katter men inte hos andra är fortfarande oklart. Oftast sker det inom två års ålder och jag tror att det har med att immunförsvaret inte har utvecklats tillräckligt mycket för att orka stå emot. Inget är säkert men det kan vara genetiskt också, vilket inte skulle förvåna mig. Jag tror att katter kan ärva en känslighet och en ökad risk till att utveckla FIP. När coronaviruset väl muterats till FIP smittar det inte längre. Men dessvärre är FIP är en obotlig sjukdom med dödlig utgång!

elin Infektiös Peritonit (FIP) och coronavirus (FCoV) hör till familjen coronavirinae och gruppen IV; virus med +RNA genom (+)ssRNA-virus). För replikationen betyder detta att viruset tar sig in i cytoplasman med receptormedierad endocytos, lurar ribosomerna som tror att RNA strängen är mRNA och syntetiserar denna direkt till ett lång viralt polyprotein. Polyproteinet hackas upp i bitar. En del blir RNA-beroende RNA-polymeras som gör RNA till arvsmassan. De andra delarna blir strukturella proteiner. Tillsammans packas de ihop och tar sig ut från cytoplasman med cell-lys.

Eftersom det fortfarande saknas mycket vetskap om FIP är det oklart vad man kan göra för att förhindra uppkomsten av coronavirus. Har man flera katter kan man till exempel ha en kattlåda per katt, om det går, och vara noggrann med renhållning. Coronaviruset är enkelt att få bort med vanliga rengöringsmedel men kan överleva upp till sex veckor i dåligt rengjord miljö. Coronavirus kommer nog dessvärre alltid att finnas om vi inte lyckas utrota det helt på något sätt. De flesta virus, speciellt RNA virus, muterar ofta vilket gör det ännu svårare att hitta ett botemedel. För att undvika muteringen till FIP skulle jag inte utsätta min katt för särskilt stora påfrestningar innan den blivit mints två år gammal. Till exempel skulle jag unvika kattutställngar eller att ta med den till stressiga ställen (med undantag för veterinär).

Det finns två former av FIP, våt eller torr. Symptomen för våt form är först och främst att kattens mage och bröst sväller upp. Det som händer är att blodkärlen blir inflammerade och läcker ut vätska som samlas i magen och bröstet. Även symptom som viktminskning, feber, nedsatt aptit och slöhet.Händelseförloppet går ganska snabbt, katten svårt att andas och dör ganska snart, från någon dag till några veckor.

Den torra formen av FIP är mer långdragen. Symtomen kan vara viktminskning, feber, nedsatt aptit och slöhet. Men många katter visar ingenting alls! Det ligger i kattens natur att inte visa sig svag då den blir ett enkelt byte för rovdjuren. Garnulom (svulster) kan även bildas på olika ställen i kroppen och ibland på hjärna och nervsystem. Till slut drar katten sig undan, tynar bort och dör. Händelseförloppet är ofta långdraget och kan ta upp mot ett halv år.

Du kan inte helt säkert veta om det är FIP din katt har förrän efter obduktion, det vill säga efter att den har dött. För kattägare är det omöjligt att avgöra om katten har FIP, bara höga coronavärden eller om den är sjuk på annat sätt. Många ägare testar olika typer av antibiotika in i det sista, tills de tar steget att avliva katten. Så det gäller att veterinär kan kombinera kattens historia med testresultat och på så vis bestämma om ”FIP-profilen” är tillräckligt stark för att göra en sannolik diagnos. Men inget är ju säkert för än efter obduktion så där ställs veterinären i en svår situation. Det bästa veterinären kan göra är att säga vad den tror, rekommenderar och även ge olika alternativ.

Om du har en katt som du tror dött i FIP rekommenderar jag starkt att du lämnar in den till obduktion så att forskningen kring denna hemska sjukdom kan fortgå. Dr Nils Pedersen menar att det behövs ett nytt läkemedel som kan tränga in i blod-hjärnbarriären då den torra formen av FIP är en neurologiska sjukdom som går till hjärnan. Det finns inga pengar. Winn Felina Foundation tar gärna emot bidrag.

Källor: Cornell University College of Veterinary Medicine, Statens veterinärmedicinska anstalt, Steve Dale Pet World, Katter.nu egna erfarenheter 🙁

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER