En etisk checklista

Vetenskap är deskriptiv och etiken är normativ. Med andra ord säger vetenskapen hur något är och etiken hur någonting bör vara. På SLU kan det bli långa diskussioner kring etik och moral. Är det etiskt försvarbart att föda upp djur så de får leva en liten stund för att vi sedan ska kunna döda dem och äta köttet? Djuren vet ju inte om att de ska dö, eller vet dem det? Är det bättre att de inte får leva alls? Är det etiskt försvarbart för människan att satsa pengar på hästar inom exempelvis travsporten? Har människan rätt att utnyttja djur i vinstsyfte över huvud taget?

Inom etiken ligger mycket fokus på egenvärden, dvs vad som är bra i sig. Det handlar om vad som är värdefullt för dess egen skull, exempelvis lycka är bra! Man kan se en tydlig koppling mellan normer och värden där ”göra någonting rätt” = ”göra någonting bra”. Visst känns det bra när du lagt en peng i en välgörenhetsorganisations sparbössa?

Det är jättebra att vi har åra lagar och regler, men de räcker inte eftersom det enbart säger vad som är rätt enligt en mening: lagens mening. Det som är lagligt är rätt och det som är olagligt är fel. Men det behöver inte vara etiskt rätt för det. Till exempel är det lagligt att vara otrogen men det är inte etiskt rätt. Etiken behövs för att veta hur vi handlar rätt, för att göra världen bättre, för att kunna lösa oenigheter oss själva och andra och för att dämpa vår egen moraliska oro.

En etisk checklista:
Ju fler delar du kan checka av, desto större är din chans att 1) Veta hur du handlar rätt. 2) Göra världen bättre. 3) Lösa oenigheter mellan dig själv och andra. 4) Minimera din egen moraliska oro.

Del 1: Avsikter

Är dina avsikter och motiv goda?

Varför gör du det du gör, och för vems skull? Gör du det bara för ditt eget bästa, eller till och med för att jävlas med någon? Få av oss vill göra andra illa, men ibland handlar vi utan att tänka efter helt. Genom att noggrant rannsaka oss själva och våra avsikter kan vi vara säkra på att inga otvivelaktiga motiv smugit sig in i bilden.

Del 2: Rättigheter

Respekterar dina handlingar andras rättigheter?

Kommer handlingen att kränka någons äganderätter eller autonomi? Gör du inteång på någons personliga integritet? Även om vi sällan vill kränka någons rättigheter så gör vi ibland saker som visar brist på respekt för andra. Genom att göra oss själva medvetna om att det inte alltid är självklart kan vi förhindra att vi kränker andras rättigheter.

Del 3: Överenskommelser

Går dina handlingar i linje med ingångna överenskommelser och regler?

Är du tvungen att ljuga eller kringgå en lag eller ett kontrakt? Bryter du något som  regleras i avtal mellan dig och din arbetsgivare eller dina ”kunder”? Även om det ibland kan vara rätt att ljuga eller bryta mot något kontrakt så är det bättre att undvika att göra det. Försök hitta andra alternativ, eller fundera på om det vore möjligt att (tillsammans med berörda partner) ändra på kontraktet till att börja med.

Del 4:  Universaliserbarhet

Är du villig att låta andra göra som du själv?

Låter du dig själv spela efter egna regler? Dömer du andra personer efter andra måttstockar än dig själv? Ibland låter vi oss själva, kanske utan att tänka på det, spela efter regler som vi inte gärna vill att andra ska spela efter. Ibland ”fuskar” vi, med andra ord. Försäkra dig om att du låter dig själv göra endast sådant som du kan acceptera att andra också får göra!

Del 5: Djurhänsyn

Tar dina handlingar hänsyn till djurens bästa?

Behandlar du djuret utan hänsyn till djuret själv? Behandlas djuret enbart för ägarens eller omgivningens skull? Det är lätt att påverkas av exempelvis en djurägares eller omgivningens önskemål, och på grund därav välja att utföra handlingar som kanske inte är de bästa för djuren. Men den smidigaste lösningen är inte alltid den djurvänligaste, och djurens välmående spelar också roll.

Del 6: Miljöhänsyn

Är det du gör kompatibelt med god hänsyn till miljön?

Använder du verktyg, substanser, metoder eller åtgärder som är skadliga för miljön eller någon personliga integritet? Den smidigaste och enklaste lösningen på ett problem är inte alltid den mest miljövänliga. Genom att vara medveten om detta har du lättare att hitta alternativa lösningar som är smidiga och miljövänliga.

Del 7: Allmännytta

Är det du gör det sammantaget bästa?

Om du tänker på de långsiktiga effekterna på din omgivning i stort, kan du då känna dig trygg med att det du gör är det bästa på det stora hela? Även om de flesta av oss försöker göra väl för världen så är det inte alltid så att vi tänker på det långsiktiga konsekvenserna eller det omgivande samhället. Genom att tänka på de allmännyttiga effekerna av dona val har du större chans att handla rätt!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER