Husdjursvetenskap

En etisk checklista

Vetenskap är deskriptiv och etiken är normativ. Med andra ord säger vetenskapen hur något är och etiken hur någonting bö…

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER